Werkwijze

Kennismaking 

De meeste verandering ontstaat in de eerste paar sessies. We werken aan jouw doelen, welke verandering jij wil doormaken. Leidend is wat jij wil bereiken en wat jou in de weg staat.

Wanneer je je aanmeldt, plan ik zo snel mogelijk een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek kan telefonisch of in de praktijk, net wat je voorkeur heeft. Dit gesprek van ongeveer 20 minuten is bedoeld om te bepalen of mijn werkwijze aansluit bij je verwachtingen en hulpvraag en we nemen door welke hulp lijkt aangewezen (wandel)coaching of therapie. Voor therapie binnen de basisggz is een verwijzing nodig van de huisarts. Ook is het kennismakingsgesprek belangrijk om te kijken of je  je voldoende op je gemak voelt om een traject bij mij aan te gaan.

Als dat het geval is plannen we een intake, waarbij we uitgebreid op je persoonlijke situatie ingaan en vervolgens samen een besluit nemen welke behandeling het meest bij jou aansluit. Ik zal transparant samen met je doornemen welke afwegingen we qua werkwijze hierin kunnen maken. Als ik niet kan bieden wat je nodig hebt, zal ik dit ook bespreken en meedenken voor een alternatief. Gaan we wel samen aan de slag dan leggen we de doelen, werkwijze en schatting van de duur van het behandeltraject vast in een behandelplan. Ik bied kortdurende behandeltrajecten (van max. 12 sessies). Daarnaast geef je bij een basisggz-behandeling in een aparte behandelingsovereenkomst expliciet toestemming voor het starten van de behandeling.

Wachttijden

Update 10-5-2019:
Op dit moment is de wachttijd voor een intake ongeveer 2 weken en kan behandeling direct aansluitend starten. Ik heb ruimte voor nieuwe aanmeldingen.