This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

AB Psychologie

In overzicht: informatie rondom de kosten, vergoedingen en voorwaarden

Als je in therapie komt bij mij als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, dan wordt de behandeling in principe vergoed vanuit jouw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen, heb  je een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.

Verzekerde zorg 2023

Per 1 januari 2023 bied ik gecontracteerde zorg voor Zorroo basisggz en verzekeraar DSW/ Stad Holland

Ben je verwezen door de huisarts via Zorroo basisggz, dan krijg je de gehele behandeling vergoed. Voor 2023 heb ik met de meeste zorgverzekeraars geen individuele contracten meer afgesloten. De meeste verwijzingen krijg ik via de Zorroo ketenzorg. Is jouw huisarts bij Zorroo aangesloten dan kan hij/zij laagdrempelig via die weg verwijzen. Dan is er altijd 100% vergoeding. Een verwijzing via Zorroo geeft je wel toegang, los van jouw type zorgverzekering, tot geheel vergoede psychologische zorg.

Ben je verwezen door de huisarts voor reguliere basisggz zorg en ben je verzekerd bij DSW/Stad Holland, dan krijg je ook 100% van de behandeling vergoed*.

Ben je verwezen door de huisarts voor reguliere basisggz en ben je verzekerd bij een van de andere zorgverzekeraars, dan krijg je een gedeelte van de behandeling vergoed*. In dit geval kan ik je wel behandeling bieden, we spreken dan van niet-gecontracteerde zorg. Je zorgverzekeraar vergoedt (bij verzekerde zorg) dan een deel van je behandeling. Wat er vergoed wordt hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten.

*Je eigen risico wordt binnen de reguliere basisggz eerst met je verrekend door de zorgverzekeraar. Informeer jezelf grondig. Verder wordt aanbevolen om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar en te vragen welk percentage van het NZA tarief vergoed wordt  bij niet-gecontracteerde zorg binnen de generalistische Basis GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een DSM-V stoornis.

Vanaf 01-01-2022 is landelijk binnen de GGZ een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Er wordt dan per sessie gedeclareerd. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model en wat dit voor gevolgen heeft voor clienten, wordt verwezen naar de website van de LVVP.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Voor meer uitleg en de tarieven (ook voor onverzekerde zorg) verwijs ik naar onderstaande documenten.

AB Psychologie Tarieven 2023

 

NB. Voor 2024 blijft de situatie ongewijzigd. Ik heb dan contract met Zorroo basisggz en met DSW/Stad Holland. De Tarieven voor 2024 zal ik hieronder z.s.m. vermelden.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

AB-Psychologie is een eenmanspsychologiepraktijk in de basis GGZ en heeft in 2023 en 2024 naast het contract met Zorroo ketenzorg, enkel een individueel contract met DSW/ Stad Holland afgesloten.

 

Ben je niet via Zorroo of bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan hierboven genoemd, ook dan kun je bij mij terecht voor therapie, maar naast jouw eigen risico is er dan mogelijk ook een eigen bijdrage (ook bij een restitutiepolis of combinatie-polis). Bij sommige polissen is mogelijk eerst toestemming nodig vanuit je zorgverzekeraar voordat je een behandeling bij een ongecontracteerde psychologie praktijk mag starten.

Controleer dit in je eigen polis, dan voorkom je vervelende verrassingen. Het wordt sterk aangeraden om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar en je grondig te laten informeren, voordat je een traject bij de praktijk gaat starten.

Om meer zicht te krijgen op de vergoeding die geldt voor jouw polis en zorgverzekeraar, zou je de volgende vragen kunnen stellen.

Ik overweeg een behandeling bij een ongecontracteerde Basis GGZ praktijk. 
1. Welk percentage van het NZA tarief krijg ik, met mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling?
2. Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?
3. Zo ja, hoe doe ik dat?
4. Zijn er aanvullende eisen en voorwaardes, zoals een maximum aantal sessies?
5. (als je belt:) Mag ik deze informatie op schrift ontvangen? Mag ik noteren met wie ik gesproken heb?

Wanneer ik geen contract heb met jouw zorgverzekeraar dien je de kosten eerst zelf aan AB Psychologie te betalen en kun je zelf de factuur bij de zorgverzekeraar indienen.

 • Eigen Risico
 • Verwijsbrief

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Voor iedereen geldt daarom dat het eigen risico wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling.

 

In 2023 en 2024 geldt een wettelijk eigen risico van 385 euro voor alle personen vanaf 18 jaar. Dit bedrag dien je in alle gevallen eerst ‘op te maken’ alvorens je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Daarnaast heeft AB-Psychologie een samenwerkingsovereenkomst met Zorroo.
In dat geval krijg je het behandeltraject met een duur van 5-10 gesprekken geheel vergoed. Er is dan geen sprake van eigen risico-kosten.

Heb je vragen over de kosten en vergoedingen, vraag het me gerust.

Wanneer je in therapie komt, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal 3 maanden voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code)
 • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ verwezen wordt.

Overeenkomst met Zorroo

Heb je een verwijzing van Zorroo?

AB-Psychologie heeft een overeenkomst met Zorroo, de huisartsengroep in onze regio. Zorroo vergoedt de behandelingen van cliënten die via deelnemende huisartsen zijn verwezen. Als jouw huisarts deelneemt aan het zorgprogramma Basis GGZ van Zorroo, kan hij of zij je verwijzen voor behandeling. Jouw behandeling wordt dan geheel vergoed zonder eigen risico-kosten. Je kunt informatie hierover inwinnen bij jouw huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of je voldoet aan de voorwaarden voor deelname.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk eens bij de veelgestelde vragen.

 • Wat als ik mijn afspraak vergeten ben en niet kom opdagen?

  AB Psychologie hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos, daarna betaal je 65 euro.

 • Hoe moet ik een klacht indienen over de dienstverlening?

  Ben je niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van je. Ik zal je klacht serieus nemen en wil graag samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen, is het mogelijk een klacht in te dienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling. Voor meer informatie zie: www.lvvp.info.

 • Wat gebeurt er bij langdurige afwezigheid van mijn psycholoog?

  AB Psychologie heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden. Ik ben hier de samenwerking aangegaan met Heidi Kersbergen van Psychotherapiepraktijk Kersbergen in Rijen (www.ppkersbergen.nl).

 • Hoe check ik of een psycholoog wettelijk geregistreerd is?

  Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik (wettelijk) geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, onder nummer 09916280525 (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

We gebruiken cookies om de website-ervaring te optimaliseren. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.