This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

AB Psychologie

In overzicht: informatie rondom de kosten, vergoedingen en voorwaarden

Als je in therapie komt bij mij als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, dan wordt de behandeling in principe vergoed vanuit jouw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen, heb  je een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.

Verzekerde zorg 2022

Per 1 januari 2022 verandert het bekostigingssysteem van de GGZ.

In 2021 is het zo dat een traject binnen de Basis-GGZ (een zorgproduct) na afloop van de behandeling gedeclareerd wordt bij jouw zorgverzekeraar. Zoals vernoemd in dit document: AB Psychologie Tarieven 2021

 

Vanaf 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd en wordt er niet meer gewerkt met zorgproducten, maar wordt er gedeclareerd per consult, welke maandelijks gedeclareerd worden bij jouw zorgverzekeraar. Voor meer uitleg en de tarieven (ook voor onverzekerde zorg) verwijs ik naar dit documentAB Psychologie Tarieven 2022

Gevolgen wanneer je behandeling startte in 2021 en jouw behandeling doorloopt in 2022.

Jouw zorgproduct wordt per 31-12-2021 gesloten en je behandeling gaat op 01-01-2022 verder onder consulten. Het afgesloten zorgproduct wordt door jouw zorgverzekeraar verrekend met jouw eigen risico van 2021 en de consulten van 2022 worden verrekend met jouw eigen risico van 2022.

Indien je meer wil lezen over wat het Zorgprestatiemodel verder inhoudt kan dat op de website van de LVVP.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

AB-Psychologie is een psychologiepraktijk in de basis GGZ en heeft in 2022 een contract met onderstaande verzekeringsmaatschappijen en de kleinere zorgverzekeraars die vallen onder deze genoemde zorgverzekeraars.

Start jouw behandeling in 2022 dan krijg je de kosten voor behandeling volledig vergoed. Wel heb je nog te maken met het eigen risico.

VGZ: VGZ, IZZ, BEWUZT, MVJP, UNIVE, ZEKUR, ZORGZAAM, IZA, UMC ZILVEREN KRUIS: ZILVEREN KRUIS, ACHMEA, DFZ, FBTO, INTERPOLIS
ASR: ASR & DITZO
DSW: DSW, INTWENTE, STAD HOLLAND
CZ: CZ, NATIONALE NEDERLANDEN, OHRA

 

Ben je bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan hierboven genoemd, ook dan kun je bij mij terecht voor therapie, maar naast jouw eigen risico is er dan mogelijk ook een eigen bijdrage (ook bij een restitutiepolis!)

Controleer dit in je eigen polis, dan voorkom je vervelende verrassingen. Wanneer ik geen contract heb met jouw zorgverzekeraar dien je de kosten eerst zelf aan AB Psychologie te betalen en kun je zelf de factuur bij de zorgverzekeraar indienen.

 • Eigen Risico
 • Verwijsbrief

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Voor iedereen geldt daarom dat het eigen risico wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling.

 

In 2021 & 2022 geldt een wettelijk eigen risico van 385 euro voor alle personen vanaf 18 jaar. Dit bedrag dien je in alle gevallen eerst ‘op te maken’ alvorens je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Daarnaast heeft AB-Psychologie een samenwerkingsovereenkomst met Zorroo.

Heb je vragen over de kosten en vergoedingen, vraag het me gerust.

Wanneer je in therapie komt, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal 3 maanden voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code)
 • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ verwezen wordt.

Overeenkomst met Zorroo

Heb je een verwijzing van Zorroo?

AB-Psychologie heeft een overeenkomst met Zorroo, de huisartsengroep in onze regio. Zorroo vergoedt de behandelingen van cliënten die via deelnemende huisartsen zijn verwezen. Als jouw huisarts deelneemt aan het zorgprogramma Basis GGZ van Zorroo, kan hij of zij je verwijzen voor behandeling. Jouw behandeling wordt dan geheel vergoed zonder eigen risico-kosten. Je kunt informatie hierover inwinnen bij jouw huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of je voldoet aan de voorwaarden voor deelname.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk eens bij de veelgestelde vragen.

 • Wat als ik mijn afspraak vergeten ben en niet kom opdagen?

  AB Psychologie hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos, daarna betaal je 65 euro.

 • Hoe moet ik een klacht indienen over de dienstverlening?

  Ben je niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van je. Ik zal je klacht serieus nemen en wil graag samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen, is het mogelijk een klacht in te dienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling. Voor meer informatie zie: www.lvvp.info.

 • Wat gebeurt er bij langdurige afwezigheid van mijn psycholoog?

  AB Psychologie heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden. Ik ben hier de samenwerking aangegaan met Heidi Kersbergen van Psychotherapiepraktijk Kersbergen in Rijen (www.ppkersbergen.nl).

 • Hoe check ik of een psycholoog wettelijk geregistreerd is?

  Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik (wettelijk) geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, onder nummer 09916280525 (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

We gebruiken cookies om de website-ervaring te optimaliseren. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.