This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

AB Psychologie

Vergoed door bijna alle zorgverzekeraars

Als je in therapie komt bij mij als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, dan wordt de behandeling in principe vergoed vanuit jouw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen, heb  je een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.

In dit document staan de Tarieven en vergoedingen bij AB Psychologie vernoemd:  AB Psychologie Tarieven 2021

Gecontracteerde zorgverzekeraars

AB-Psychologie is een psychologiepraktijk in de basis GGZ en heeft in 2021 een contract met onderstaande verzekeringsmaatschappijen en de kleinere zorgverzekeraars die vallen onder deze genoemde zorgverzekeraars.

Start jouw behandeling in 2021 dan krijg je de kosten voor behandeling volledig vergoed. Wel heb je nog te maken met het eigen risico.

Ben je bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan hierboven genoemd, ook dan krijg je de behandeling grotendeels vergoed (65-90%). Informeer hiervoor bij jouw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

 • Eigen Risico
 • Verwijsbrief

In 2021 geldt een wettelijk eigen risico van 385 euro voor alle personen vanaf 18 jaar. Dit bedrag dien je in alle gevallen eerst ‘op te maken’ alvorens je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Daarnaast heeft AB-Psychologie een samenwerkingsovereenkomst met Zorroo.

Heb je vragen over de kosten en vergoedingen, vraag het me gerust.

Wanneer je in therapie komt, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal 3 maanden voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code)
 • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ verwezen wordt.

Overeenkomst met Zorroo

Heb je een verwijzing van Zorroo?

AB-Psychologie heeft een overeenkomst met Zorroo, de huisartsengroep in onze regio. Zorroo vergoedt de behandelingen van cliënten die via deelnemende huisartsen zijn verwezen. Als jouw huisarts deelneemt aan het zorgprogramma Basis GGZ van Zorroo, kan hij of zij je verwijzen voor behandeling. Jouw behandeling wordt dan geheel vergoed zonder eigen risico-kosten. Je kunt informatie hierover inwinnen bij jouw huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of je voldoet aan de voorwaarden voor deelname.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk eens bij de veelgestelde vragen.

 • Wat als ik mijn afspraak vergeten ben en niet kom opdagen?

  AB Psychologie hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos, daarna betaal je 62 euro.

 • Hoe moet ik een klacht indienen over de dienstverlening?

  Ben je niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van je. Ik zal je klacht serieus nemen en wil graag samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen, is het mogelijk een klacht in te dienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling. Voor meer informatie zie: www.lvvp.info.

 • Wat gebeurd er bij langdurige afwezigheid van mijn psycholoog?

  AB Psychologie heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden. Ik ben hier de samenwerking aangegaan met Heidi Kersbergen van Psychotherapiepraktijk Kersbergen in Rijen (www.ppkersbergen.nl).

 • Hoe check ik of een psycholoog wettelijk geregistreerd is?

  Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik (wettelijk) geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, onder nummer 09916280525 (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

We gebruiken cookies om de website-ervaring te optimaliseren. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.