Tarieven coaching en therapie

Investering in persoonlijke wandelcoaching

 Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling coaching:              €114,95,-inclusief btw

Je kan ook 5-wandelingenkaarten afnemen die door jou vrij in te plannen zijn voor de duur van een jaar. Zie het als onderhoud aan jezelf;

Een 5-wandelingenkaart                                                          €544,50, inclusief btw

 

Investering in zakelijke (wandel)coaching

In dat geval wordt er samen met jou en de werkgever een coachingsprogramma op maat gemaakt. Ik maak dan een factuur voor het gehele traject. Prijs op aanvraag.

 

Investering in EMDR of cognitieve gedragstherapie

Als je in therapie komt bij mij als BIG-registreerd GZ-psycholoog, dan wordt de behandeling in principe vergoed vanuit jouw basisverzekering*. Om een vergoeding te krijgen, heb  je een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.

AB-Psychologie is een psychologiepraktijk in de basis GGZ en heeft voor 2019 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, maar wel een samenwerkingsovereenkomst met Zorroo*. Als tarief wordt 90 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de basis GGZ gehanteerd. Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in producten. Elk product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling.

Voor meer informatie zie tarieven&betalingsvoorwaarden.

Hoeveel je vergoed krijgt van jouw zorgverzekeraar, hangt af van:

  • je verzekeringspolis (natura of restitutie);
    • heb je een naturapolis, dan vergoedt jouw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten komen dan voor eigen rekening.
    • heb je een restitutiepolis, dan wordt de behandeling in principe 100% vergoed. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling.

 

  • het type klachten of problemen;

In de regel worden de volgende klachten niet vergoed door je zorgverzekeraar: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen. Dit wordt onverzekerde zorg (OVP) genoemd en de behandeling dien je dan zelf te betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig en het gaat niet ten koste van je eigen risico.

 

* Eigen risico

LET OP!!! In 2019 geldt een wettelijk eigen risico van 385 euro voor alle personen vanaf 18 jaar. Dit bedrag dien je in alle gevallen eerst ‘op te maken’ alvorens u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

* Samenwerking Zorroo

AB-Psychologie heeft een overeenkomst met Zorroo, de huisartsengroep in onze regio. Zorroo vergoedt de behandelingen van cliënten die via deelnemende huisartsen zijn verwezen. Als jouw huisarts deelneemt aan de pilot Basis GGZ van Zorroo, kan hij of zij  je verwijzen voor behandeling. Jouw behandeling wordt dan geheel vergoed. Je kunt informatie hierover inwinnen bij jouw huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of je voldoet aan de voorwaarden voor deelname.